Vítám Vás …

hrstka vizitka lic

Co všechno pro Vás mohu udělat?  

Prodám, pronajmu, převedu byt v osobním i družstevním vlastnictví, dům, chatu, chalupu i pozemky Připravím darování, směnu nemovitostí, majetkové vypořádání  Zřídím nebo ukončím věcné břemeno a jiná vlastnická omezení   Zajistím odhad a mnoho dalších úkonů dle Vašich požadavků Zajistím vyhotovení Průkazu energetické náročnosti Určím tržní cenu Vaší nemovitosti a připravím ji k prodeji  Působivě nafotím prodávané a zveřejním v inzercích O stavu prodeje Vás budu pravidelně informovat Zajistím financování prodeje s monitorováním jeho průběhu  Vypracuji návrh potřebných smluvních dokumentů   Zajistím komunikaci s katastrem nemovitostí   Zajistím předám nemovitosti a převod u dodavatelů energií ♥ Připravím přiznání k dani a zajistím podání na finanční úřad a úhradu daně.

Budu Vám a Vaším blízkým vždy  k dispozici s okamžitou pomocí.

P R O Č   Z V O L I T   M É   S L U Ž B Y  ?

Jsem připraven vám  nabídnout své služby s mimořádným osobním přístupem a vysokou odbornou kvalitou podpořenou 15ti letou praxí

– pro všechny, kteří nechovají přílišnou důvěru v  realitní kanceláře

– pro všechny, kterým se poplatky realitních kanceláří zdají příliš vysoké.

N A B Í Z Í M   N A P R O S T O U   J I S T O T U  A 

S P O K O J E N O S T   Z A  P O L O V I Č N Í   N Á K L A D Y !!!